museum galerie van lien , fijnaart (nl) <<<

breedbeeld - 50 jaar geometrische kunst

Deze tweede tentoonstelling ter gelegenheid van het tienjarig
bestaan van de Stichting Museum + galerie Van Lien
laat inderdaad een breed beeld zien
van de afgelopen vijftig jaar geometrische kunst
in Nederland en Vlaanderen. 

Breed in de zin van: 

werk van kunstenaars, die volgens een mathematische
systematiek werken;
werk van kunstenaars, die de vorm en de keuze van de kleur
vooral door de intuïtie laten ontstaan; 
verder gaat het zowel over de oudere generatie
als over de jonge generatie, die de geometrie als uitgangspunt neemt;
en over “rekkelijken en preciezen in de leer” .


Er wordt werk getoond van Joost Baljeu, Ad Dekkers,
Jaap Egmond en Jan Schoonhoven.
Deze, reeds overleden kunstenaars, vormen zeker de top.

Maar dat geldt evenzeer voor de nog levende kunstenaars zoals: Bob Bonies, Marijke de Goey, Monika Buch en Eef de Graaf. 

Uit de levende kunstenaars is verder een keuze gemaakt door Piet van Zon, Henk Crouwel, Eef de Graaf en Leo van Lien. Dit groepje heeft zich gerealiseerd dat het inderdaad een keuze is en daarom altijd betwistbaar.

Maar de leden ervan zijn het er over eens, dat de uiteindelijke lijst van namen van overleden en nog werkzame kunstenaars een zorgvuldig gekozen, goed en breed beeld geeft van de jaren zestig tot nu.  

Deelnemers (in alfabetische volgorde): 

Lolke van de Bij Geert Fastenhout  Ger de Joode Roel Rolleman
Geeske Bijker Marijke de Goey Ditty Ketting Henk Rusman
Jac. Bisschops Eef de Graaf Anneke Klein Kranenbarg Henk van Trigt
Bob Bonies Go de Graaf Willem Kloppers Guy Vandenbranden
Sanne Bruggink Otto Hamer Jean Le Noble Markt Verstockt 
Monika Buch Nel Haringa en Fred Olijve André van Lier Jan Maarten Voskuil
Henk Crouwel Arjan Jansen Cyril Lixenberg Yahya Gaber Yoessef
Cor van Dijk Rity Jansen Heijtmajer  Mark van Overeem Piet van Zon
Jan van Duijnhoven Roland de Jong Orlando Teun Renes

De tentoonstelling “BREEDBEELD – 50 jaar geometrische kunst” is te bezichtigen op iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 – 18.00 uur. In deze periode worden op zondag 28 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april en 9 en 23 mei telkens om 14.00 uur algemene rondleiding verzorgd, die betalende bezoekers gratis kunnen volgen. Op de dag zelf aanmelden bij de balie van het museum.
Tijdens en buiten de officiële openingstijden kunnen op aanvraag rondleidingen voor groepen worden georganiseerd. Een dergelijke aanvraag kan alleen per email via rondleidingen.museumvanlien@gmail.com of via het aanvraagformulier van deze website.

<<<