Binnen de beperking roept de vrijheid  

Zelfs het glas water dat ze serveert, is vierkant. Breng je een tijdje in het atelier van Anneke Klein Kranenbarg door dan zie alleen nog maar rechte lijnen. Allereerst zijn er de vierkante en rechthoekige kunstwerken, die elk ook weer uit rechte lijnen bestaan.

Bekijk je één werk afzonderlijk, dan valt op hoeveel verschillende beelden ze vormen. Loop je er langs dan ‘bewegen’ de lijnen. Dat lijkt een illusie, maar is het resultaat van de constructie met een ruimte tussen de plexiglazen boven- en onderplaat. ...........lees verder >>>

Sandra Jongenelen, 2008
 


Kubus in Omtrek 2005


Van voren gezien zijn dit twee rechthoeken die door twee rechthoeken worden verbonden, maar beweeg je je hoofd, ga je door je knieën, loop je van links naar rechts dan zie je veel meer vormen. Het werk beweegt als je zelf beweegt, maar op foto kan je dat niet vastleggen. ........... lees verder >>>

Sandra Jongenelen, Journalist 2007
 


De nauwe samenhang tussen eenvoud en complexiteit


Anneke Klein Kranenbarg maakt werk waarin kijken centraal staat. Kijken is zo primair, dat visuele waarneming zo vanzelfsprekend kan zijn, dat de mens zich er niet meer bewust van is. Die vanzelfsprekendheid wil Anneke Klein Kranenbarg in haar werk doorbreken.
In haar constructies onderzoekt zij basisvormen, vaak een kubus of rechthoek. Zij haalt de samenstellende delen van een vorm uit elkaar en bouwt er een nieuw bouwsel, een nieuwe vorm mee. ........... lees verder >>>

Monique Groot, kunsthistoricus 1999
 


Schijnbaarheid van de lijn


“Bij onze geest ligt er vóór het Ik niets anders dan schijnbaarheden, neigingen” (Maine de Biran)

Elf evenwijdige lijnen
: een eenvoudig geschenk, het leven in zijn jeugd, alle wegen zijn te nemen.
Een kubus: twaalf lijnen die elkaar ontmoeten en een gesloten ruimte vormen, een ruimte met een hang naar overschrijding. ........... lees verder >>>

Colette Noël, kunsthistoricus 2000

 


De Nul-groep in beweging


Het werk van Anneke Klein Kranenbarg vertoont niet alleen verstilde beweging, het is welhaast kenmerkend voor de kunsthistorische ontwikkeling van de 20ste eeuw die gekenmerkt werd door verandering en beweging.

Werd rond de eerste wereldoorlog de kunstwereld in beroering gebracht door invloeden van mechanische beweging ic. machines, mechanische aandrijvingen en nog wat later de auto, voor met name Italiaanse kunstenaars was dat een reden zich van de stoffige oude kunst zoals zij die ervoeren te distantiëren.......
lees verder >>>

Hans Fuchs, kunstverzamelaar 2009
 


Anneke Klein Kranenbarg

ihre Arbeit habe ich im berühmten Museum Modern Art in Hünfeld entdeckt. In den Niederlanden hat die Konkrete Kunst eine wesentlich grössere Heimstatt als bei uns in Deutschland. Anneke ist eine konkrete Künstlerin reinen Wassers.
lees verder >>>

Edgar Diehl, kunstler 2009